hustota dubového dřeva

Hustota vyschlého dubového dřeva je 720 kg/m3. Pro výrobu dřevěných pelet a briket je důležité, jak je použitá směs pilin dobře stlačitelná a jaké hustoty dosáhne výsledný produkt. U briket dosahuje 1220 kg/m3. Hustota dřeva je porovnatelnou vlastností u palivového dřeva, nikoliv však ve srovnání s briketami. Stejně tak není směrodatné, z jakého dřeva jsou vyrobené, protože výsledný produkt má jinou hustotu, vlhkost a výhřevnost než samotné dřevo piliny.

Spojte se s námi přes Facebook