Sdružení Neratov

Sdružení Neratov je nezisková organizace, která se rozhodla oživit poutní místo Neratov v Orlických horách. Jako nezávislé, nepolitické a nestátní sdružení pomáhá více jak 160 lidem s postižením. Společně s nimi provozuje stravovací a ubytovací služby, chráněné bydlení, denní stacionář a speciální základní školu pro děti s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. V řadě objektů topí dřevěnými peletami, které Waldera dopravuje cisternami. "

Spojte se s námi přes Facebook