Jak se dřevěné pelety u nás vyrábí?

Waldera je značka dřevěných pelet, které vznikají na hranicích Česka a Slovenska. V návaznosti na rozšíření pilařské výroby vznikla v roce 2015 na pile v Brumově-Bylnici peletovací linka, která vyrobí z pilin a hoblin až 25.000t dřevních pelet ročně, a distribuční centrum odkud se dřevěné pelety rozvážejí místním zákazníkům.

Na pile v Brumově-Bylnici vyrábí ze smrkové kulatiny řezivo a ze zbytků palivo - polena, štěpka a nově také dřevěné pelety.

Kmeny stromů se nejprve odkorní – zbaví kůry a následně rozřeženou na truhlářské rozměry fošen a prken. V rámci opracování vzniká dřevěný odpad – stěpka a pilina, která tvoří až 30% původního kmene.
Dřevěná pilina se zpracovává v plně automatické výrobě pelet, která je v rámci pily zcela samostatným provozem, část piliny je dovážena i z okolních dřevařských výrob.

výroba pelet Waldera

Pilina je skladována v samostatné hale, pomocí manipulátoru je přihrnována na příjmovou hydraulickou podlahu. Před vstupem do výrobní haly projde pilina tříděním, které odstraní případné příměsi, jako jsou větší kusy dřeva, pracovní rukavice a láhve od slivovice.

 Waldera - výroba pelet

Waldera - výroba pelet

Pilina je zpracována v řádu jednotek dní po návozu, aby neztratila na svojí kvalitě, fermentace piliny (kvašení), kdy surovina ztrácí část své energie, není žádoucí. 

Piliny z čerstvého pořezu mají vysoký obsah vody, více než 40%. Před samotným peletováním je nutné usušit pilinu na hodnotu okolo 11%. Sušení piliny probíhá v bubnových sušárnách za pomocí horkého vzduchu, který zajištují kotle na dřevěnou štěpku, na jednu tunu pelet se spotřebuje cca 0,5m3 dřevěné štěpky. Štěpka je skladována v hale s pilinou a přikládána do kotlů kombinací posuvné podlahy a redlerovým dopravníkem.

Na jednu tunu pelet je obvykle potřeba necelých 7m3 dřevěných pilin, při našem výkonu tedy zpracujeme min. 5 kamionu pilin denně. 

Za bubnovými sušárnami je pilina odloučena z proudu teplého vzduchu v soustavě cyklonů, z výroby odchází jen čistá pára bez prachu. Nicméně v zimní období je chochol páry nad halou výrazným prvkem, máme ho rádi, hned vidíte, že výroba jede na plný výkon.

Pilina následně putuje do zásobníku a dále před drtiče – mlýny s malými kladívky, které sjednotí frakci pilin a hoblin na podobnou velikost, to zajišťuje síto o průměru ok cca 5mm. Následuje míchací zásobník, kde se pilina krátce zdrží a cestou do lisu se do ní doplní ještě malé množství aditiva max. 1% mouky či šrotu, který zlepšuje mechanickou odolnost pelet zejména pro dodávky cisternou.

Těsně před vstupem do lisu je pilina mírně navlhčena v kondicioneru, to pomáhá v prostupu piliny lisovacími kanály. Používáme německý lis Salmatec, který má výkon větší než 3t pelet za hodinu, pilina je pomocí tři vnitřních rolen vytlačována do kruhové matrice, ve které je řada malých kanálků o požadované velikostí, které zformují pilinu do válečkovitého tvaru. Matrici se díky tvaru říká prstencová. Lis na pelety je naše energeticky nejnáročnější zařízení, je osazen dvěma motory o výkonu 2x132kw.

Pelety jsou po vylisování velmi teplé, mají okolo 70C a jsou tedy tvarově nestabilní. Putují ihned do chladiče, kde se pomocí vháněného vzduchu ochladí na teplotu do 30C a následně přetřídí, oddělí se od nich odrol – malé částečky pod 3,5mm, které nelze považovat za peletu.

Pak máme tři možnosti, co s hotovým produktem, pelety můžeme uložit do venkovních sil o kapacitě 2000t, rovnou zabalit do 15kg sáčků a paletovat či nasypat pelety do big bagů o váze 1t, to děláme neradi, je to spousta ruční práce a my jsme pyšní na automatizaci naší linky.

Zabalené pelety v sáčcích narovná robot na palety po 65-70ks a celá paleta je perfektně strečována včetně ochrany proti dešti.

Pelety vyrábíme s důrazem na tradiční model spotřeby tzv. lokální energie – zákazník topí peletami nebo briketami, které vznikly z pilin z místních pil při zpracování dřeva vytěženého v okolních lesích. Lokálně jsou pelety distribuovány nákladními automobily s terénním manipulátorem nebo volně ložené v cisterně.

Dřevní pelety se vyrábějí jen z čistých pilin, kvalita pelet je certifikována v kategorii A1 dle systému EN plus.

Při výrobě pelet Waldera se používají výhradně suroviny z trvale udržitelného lesního hospodářství. Výrobní proces podléhá přísným kontrolám dle EN plus kvality. Získávání tepla z tohoto biopaliva je šetrné vůči klimatu i životnímu prostředí, a také nákladově efektivní.

Pelety Waldera jsou k dostání jako:

Sáčky 15kg (paleta 65 sáčků - 975kg)
Volně ložené pro cisterny či sklápečky Big-bag 1t


Průměrné kvalitativní hodnoty:

Výhřevnost: 17,5 MJ/kg = 4,9 kWh/kg
Sypná hustota: 650kg/m3
Otěr 1,7%
Obsah vody: 8%
Obsah popele: 0,5%
Teplota změknutí popele více jak 1300°C

 

Koupit pelety

Spojte se s námi přes Facebook