Soutěž o ceny za 10.000 Kč

Hledáme fanouška Waldery č. 1000! :-) 

Moc děkujeme za důvěru, vážíme si toho a jsme rádi, že jste s našimi službami spokojeni. Pojďme společně najít 1000. fanouška! bude to pro nás malá odměna.
V úterý 8. července všechny staré i nové fanoušky slosujeme a rozdělíme tři ceny:

1. 1 tuna paliva z naší nabídky dle výběru 
2. 3 metráky dřevních briket 
3. 10 krabic našich podpalovačů z dřevěné vlny

Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže a splňuje tyto podmínky v datu jejího ukončení.
 2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Waldera s.r.o., se sídlem Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice, identifikační číslo: 03796876, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86819 (dále jen „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje označením Facebookové stránky Waldera „To se mi líbí“ organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresu) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat od 30.6.2020 do 7. 7. 2020 23:59.
 2. Ze všech fanoušků stránky budou následně 8.7. náhodně vylosování tři výherci, kteří si rozdělí tři výhry.

IV. Výhry a jejich předání

 1. 1. Výhry v soutěži jsou celkem tři:
  1. 1 paleta paliva z naší nabídky dle výběru (1t dřevních briket nebo 1,05t dřevních pelet) 
  2. 3q dřevních briket
  3. 10 balení našich podpalovačů z dřevité vlny
 2. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Waldera pod soutěžním příspěvkem.
 3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou doručený na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky proběhne jeden další pokus o doručení.
 4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.

V. Zveřejnění pravidel

 1. Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky Waldera na webové stránce https://www.waldera.cz/blog/43-soutez-o-ceny-za-10-000-kc/

Chci soutěžit

Nejčtenější

Certifikace ENplus

Certifikace ENplus zaručuje kvalitu dřevních pelet tak, aby chránila všechny zúčastněné.

 

Číst dále
Proč topit briketami Waldera

Zásady a důvody pro topení briketami

Číst dále
Příručka pro výstavbu sil a skladování dřevních pelet

Příručka pro výstavbu sil a skladování dřevních pelet popisuje požadavky na ochranu kvality paliva a tím zajišťuje bezpečné skladovací podmínky pelet pro obě zúčastněné strany – instalační techniky i spotřebitele. Jsou zde zahrnuty jak technické požadavky na sklady s peletami, tak informace ohledně bezpečného a hospodárného provozu těchto skladů. 

Číst dále

Novinky z první ruky