Výroba peliet Waldera

Všetko začína v lese. Výroba drevených peliet v ideálnych prípadoch využíva tradičný model lokálnej spotreby. To znamená, že zákazník kúri peletami alebo briketami vyrobenými z pilín vzniknutých spracovaním dreva vyťaženého v okolitých lesoch.

Počas nasledujúcich 5 rokov (to znamená od roku 2022 do 2026) by sa v ČR malo ročne vyťažiť 15 – 20 miliónov kubických metrov dreva. Súčasne s tým bude prebiehať aj obnova porastov po podkôrnikovej kalamite.

Drevené pelety sú surovinou prirodzene vznikajúcou pri drevárskej výrobe. 95 % porezu na domácich pílach tvorí ihličnatá guľatina. Počas drevárskej výroby sa kmene porazených stromov zbavia kôry a následne rozrežú na stolárske rozmery trámov, fošní a dosiek. Až 30 % pôvodného kmeňa zostáva ako drevená vedľajšia surovina – štiepka a piliny. A práve tie sú východiskovým materiálom na výrobu peliet.

výroba peliet - drevo

Waldera výrobca peliet, je jednou z 41 výrobných liniek peliet v ČR. Ročne vyrobíme v Českej republike asi 500.000 ton drevených peliet, 4× viac ako sa spotrebuje. Vďaka rastúcim cenám energií stále platí, že v porovnaní nákladov na vykurovanie sú pelety jednou z lacnejších variant medzi palivami.

Waldera používa pri výrobe palív výhradne suroviny z trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Výrobný proces podlieha prísnym kontrolám podľa EN plus kvality. Získavanie tepla z tohto biopaliva je preto šetrné voči klíme a životnému prostrediu, a tiež nákladovo efektívne.

Ako sa u nás vyrábajú drevené pelety Waldera?
Drevená pilina sa spracováva v plne automatickej výrobe peliet. Tá je v rámci píly samostatnou prevádzkou, časť pilín dovážame aj od drevárov z okolia..

spracovanie dreva na výrobu peliet

Piliny sa skladujú v hale, manipulátorom sa prihŕňajú na príjmovú hydraulickú podlahu. Ešte pred vstupom do výrobnej haly prebehne triedenie, ktoré odstráni prípadné prímesi ako sú väčšie kusy dreva a pod. Spracovanie musí prebehnúť rádovo v jednotkách dní po návoze, aby zostala zachovaná kvalita a nedošlo napríklad k nežiaducej fermentácii (kvaseniu), ktorá surovinu pripravuje zbytočne o časť energie.

piliny na výrobu drevených peliet

Piliny z čerstvého porezu majú vysoký obsah vody, viac ako 40 %. Pred samotným peletovaním je preto nutné ich usušiť na hodnotu okolo 11 %. Sušenie prebieha horúcim vzduchom v bubnových sušiarňach. To zaisťujú kotly na drevenú štiepku. Na jednu tonu peliet sa spotrebuje cca 0,5 m3 drevené štiepky. Štiepka sa skladuje v hale s pilinou a prikladanie do kotlov prebieha kombináciou posuvnej podlahy a redlerovým dopravníkom. Na jednu tonu peliet je obvykle potreba necelých 7 m3 drevených pilín, pri našom výkone teda spracujeme min. 5 kamiónov pilín denne.

sušenie drevených pilín pri výrobe peliet

Za bubnovými sušiarňami sa prúdom teplého vzduchu v sústave cyklónov piliny odlúčia, z výroby odchádza len čistá para bez prachu. Zatiaľ čo v lete nie je chochol pary nad halou tak poznať, v zime je veľmi výrazným prvkom, ktorý radi vidíme. Znamená to, že výroba ide naplno.

fabrika na výrobu peliet Waldera

Čo sa deje ďalej? Piliny prejdú zásobníkom a putujú k drviču – mlynom s malými kladivkami. Tie zjednotia frakciu pilín a hoblín na podobnú veľkosť, ktorú zaisťuje sito s priemerom ôk cca 5 mm. Nasleduje miešací zásobník, kde sa obsah krátko zdrží a cestou do lisu sa doplní ešte malé množstvo aditíva (max. 1 % múky či šrotu, ktorý zlepšuje mechanickú odolnosť peliet najmä pre dodávky cisternou).

Tesne pred vstupom do lisu sa piliny mierne navlhčia v kondicionéri, to pomáha v prestupe lisovacími kanálmi. Používame kanadský lis CPM s výkonom väčším ako 4 tony peliet za hodinu. Tri vnútorné rolny vytláčajú materiál do kruhovej matrice, v ktorej je rad malých kanálikov s požadovanou veľkosťou. Tie formujú piliny do valčekového tvaru. (Tento proces vzdialene pripomína mlynček na mäso ;-)) Matrici sa vďaka tvaru hovorí prstencová. Lis na pelety je naše energeticky najnáročnejšie zariadenie, poháňa ho motor s výkonom 1×250 kw.

lis na výrobu peliet Waldera

Pelety sú po vylisovaní veľmi teplé, majú okolo 70 ° C, a sú ešte tvarovo nestabilné. Okamžite preto putujú do chladiča, kde sa pomocou vháňaného vzduchu ochladia na teplotu do 30 ° C a následne pretriedia, oddelí sa od nich odrol - malé čiastočky pod 3,5 mm, tie už sa za pelety považovať nedajú.

Potom máme dve možnosti, čo s hotovým produktom. Buď pelety môžeme uložiť do vonkajších síl s kapacitou 2000 ton, alebo rovno zabaliť po 15 kg do sáčkov.

výroba peliet

výroba drevených peliet

Drevené pelety rozvážame vlastnými autami. Naše ceny sú konečné bez ďalších manipulačných poplatkov. Z lesa, na pílu, do výroby a potom priamo bez prostredníkov až k zákazníkovi. Dovezieme a zložíme až ku kotlu, alebo v prípade voľne ložených peliet nafúkame do zásobníka.

rozvoz peliet cisternou

doprava peliet cisternou

Zavážame celú Českú republiku a západné Slovensko, rodinné domy, firmy, celé mestá či obce. Krásnym príkladom sú mestečká Lúky, Lazy pod Makytou a Lysá pod Makytou na Slovensku, kde našimi zlatými peletami kúria miestne školy, škôlky i obecné úrady. Vďaka tomu majú celý rok nielen miestne deti v školách a škôlkach teplo s peletami od Waldery. Ľahko, čisto a pohodlne.

 

Spojte se s námi přes Facebook