pytlované uhlí

Pytlové uhlí je jakékoliv uhlí, které je místo volné přepravy na sklápěcí nástavbě baleno do pytlů. Tím se snižuje jeho prašnost a máte relativně čisto ve sklepě. Od roku 2022 budou vyřazeny z provozu všechny kotle 1. a 2. emisní tříd, což je většina starých odhořívacích kotlů na uhlí. Díky kotlíkovým dotacím je možné si koupit peletový kotel nebo kombinovaný (pelety a palivové dřevo) kotel a přejít na podporovaný ekologické způsob vytápění.

Spojte se s námi přes Facebook