Příručka pro výstavbu sil a skladování dřevních pelet

Příručka pro výstavbu sil a skladování dřevních pelet popisuje požadavky na ochranu kvality paliva a tím zajišťuje bezpečné skladovací podmínky pelet pro obě zúčastněné strany – instalační techniky i spotřebitele. 

V příručce najdete jak technické požadavky na sklady s peletami, tak informace ohledně bezpečného a hospodárného provozu těchto skladů.

Příručku vydanou Klastrem Česká peleta stahujte zde


Spojte se s námi přes Facebook