Výroba pelet Waldera

Všechno začíná v lese. Výroba dřevěných pelet v ideálních případech využívá tradiční model lokální spotřeby. To znamená, že zákazník topí peletami nebo briketami vyrobenými z pilin vzniklých zpracováním dřeva vytěženého v okolních lesích.

Během příštích 5 let (to znamená od roku 2022 do 2026) by se v ČR mělo ročně vytěžit  15–20 milionů krychlových metrů dřeva. Současně s tím bude probíhat i obnova porostů po kůrovcové kalamitě.
 

Dřevěné pelety jsou surovinou přirozeně vznikající při dřevařské výrobě. 95 % pořezu na domácích pilách tvoří jehličnatá kulatina. Během dřevařské výroby se kmeny poražených stromů zbaví kůry a následně rozřežou na truhlářské rozměry trámů, fošen a prken. Až 30 % původního kmene zůstává coby dřevěná vedlejší surovina- štěpka a piliny. A právě ty jsou výchozím materiálem k výrobě pelet.

výroba pelet - dřevo

Waldera výrobce pelet,  je jednou z 41 výrobních linek pelet v ČR. Ročně vyrobíme v České Republice asi 500.000t dřevěných pelet, 4× víc než se spotřebuje. Díky rostoucím cenám energií stále platí, že v porovnání nákladů na vytápění jsou pelety jednou z levnějších variant mezi palivy.

Waldera používá při výrobě paliv výhradně suroviny z trvale udržitelného lesního hospodářství. Výrobní proces podléhá přísným kontrolám dle EN plus kvality. Získávání tepla z tohoto biopaliva je proto šetrné vůči klimatu a životnímu prostředí, a také nákladově efektivní.

Jak se u nás dřevěné pelety Waldera vyrábí?
Dřevěná pilina se zpracovává v plně automatické výrobě pelet. Ta je v rámci pily samostatným provozem, část pilin dovážíme i od dřevařů z okolí..

zpracování dřeva pro výrobu pelet

Piliny se skladují v hale, manipulátorem se přihrnují na příjmovou hydraulickou podlahu. Ještě před vstupem do výrobní haly proběhne třídění, které odstraní případné příměsi jako jsou větší kusy dřeva apod. Zpracování musí proběhnout řádově v jednotkách dní po návozu, aby zůstala zachovaná kvalita a nedošlo třeba k nežádoucí fermentaci (kvašení), která surovinu připravuje zbytečně o část energie.

piliny pro výrobu dřevěných pelet

Piliny z čerstvého pořezu mají vysoký obsah vody, víc než 40 %. Před samotným peletováním je proto nutné je usušit na hodnotu okolo 11%. Sušení probíhá horkým vzduchem v bubnových sušárnách. To  zajišťují kotle na dřevěnou štěpku. Na jednu tunu pelet se spotřebuje cca 0,5 m3 dřevěné štěpky. Štěpka se skladuje v hale s pilinou a přikládání do kotlů probíhá kombinací posuvné podlahy a redlerovým dopravníkem. Na jednu tunu pelet je obvykle potřeba necelých 7m3 dřevěných pilin, při našem výkonu tedy zpracujeme min. 5 kamionu pilin denně.

sušení dřevěných pilin při výrobě pelet

Za bubnovými sušárnami se proudem teplého vzduchu v soustavě cyklonů piliny odloučí, z výroby odchází jen čistá pára bez prachu. Zatímco v létě není chochol páry nad halou tak znát, v zimě je hodně výrazným prvkem, který rádi vidíme. Znamená to, že výroba jede naplno.

fabrika na výrobu pelet Waldera

Co se děje dál? Piliny projdou zásobníkem a putují k drtiči – mlýnům s malými kladívky. Ty sjednotí frakci pilin a hoblin na podobnou velikost, kterou zajišťuje síto s průměrem ok cca 5 mm. Následuje míchací zásobník, kde se obsah krátce zdrží a cestou do lisu se doplní ještě malé množství aditiva (max. 1% mouky či šrotu, který zlepšuje mechanickou odolnost pelet zejména pro dodávky cisternou).

Těsně před vstupem do lisu se piliny mírně navlhčí v kondicionéru, to pomáhá v prostupu lisovacími kanály. Používáme kanadský  lis CPM s výkonem větším než 4 tuny pelet za hodinu. Tři vnitřní rolny vytlačují materiál do kruhové matrice, ve které je řada malých kanálků o požadované velikostí. Ty formují piliny do válečkovitého tvaru. (Tenhle proces vzdáleně připomíná mlýnek na maso ;-)) Matrici se díky tvaru říká prstencová. Lis na pelety je naše energeticky nejnáročnější zařízení, pohání ho motor o výkonu 1×250 kw.

lis na výrobu pelet Waldera

Pelety jsou po vylisování velmi teplé, mají okolo 70 °C, a jsou ještě  tvarově nestabilní. Okamžitě proto putují do chladiče, kde se pomocí vháněného vzduchu ochladí na teplotu do 30°C a následně přetřídí, oddělí se od nich odrol – malé částečky pod 3,5 mm, ty už se za pelety považovat nedají..

Pak máme dvě možnosti, co s hotovým produktem. Buď pelety můžeme uložit do venkovních sil o kapacitě 2000 tun, nebo rovnou zabalit po 15 kg do sáčků.

výroba pelet

 

výroba dřevěných pelet

Dřevěné pelety rozvážíme vlastními auty. Naše ceny jsou konečné bez dalších manipulačních poplatků. Z lesa, na pilu, do výroby a potom přímo bez prostředníků až k zákazníkovi. Dovezeme a složíme až ke kotli, nebo v případě volně ložených pelet nafoukáme do zásobníku na peletyNemusíte se tak strachovat o to, že by jste pelety museli skládat sami a ještě pak museli jít na masáž zad.

rozvoz pelet cisternou

doprava pelet cisternou

Zavážíme celou Českou republiku a západní Slovensko, rodinné domy, firmy, celá města či obce. Krásným příkladem jsou městečka Lúky, Lazy pod Makytou a  Lysá pod Makytou na Slovensku, kde našimi zlatými peletami topí místní školy, školky i obecní úřady. Díky tomu mají celý rok mají nejen místní děti ve školách a školkách teplo s peletami od Waldery. Snadno, čistě a pohodlně.

 

 

Spojte se s námi přes Facebook