Logo Waldera s.r.o.
Logo Waldera s.r.o.
search
Produkty

Nebyly nalezeny žádné produkty.

Články

Nebyly nalezeny žádné články.

Slovník pojmů

Nebyly nalezeny žádné pojmy.

S čím budeme topit na podzim 2024?

S čím budeme topit na podzim 2024?

Od září 2024 nebude možné provozovat kotle 1. a 2 emisní třídy. Jak lze získat dotaci na nový kotel, pohlídat si náklady a vybrat správný zdroj topení dle funkčnosti daného domu?
Více se dozvíte v článku Klastru Česká Peleta, který s Vámi sdílíme. 

Stačí, aby se trochu kouřilo, a sousedi volají kontrolu. Zákaz starých kotlů se blíží, pozor na nástrahy při výměně.

Hlavně pro starší lidi jde o další komplikaci života. Kvůli životnímu prostředí nebude možné od září používat staré a dnes již nevyhovující kotle. Jenže jsou tu také desítky firem, které toho chtějí využít a snaží se těmto lidem vysvětlit, že musí zvolit právě jejich řešení. Jednak ale nemusí, a jednak to může být to nejhorší, co mohou udělat.

Starý kotel

Od září nebude možné provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy a všechny, které emisní třídu nemají přidělenou, tedy všechny vyrobené před rokem 2000. Týká se to kotlů s výkonem 10 až 300 kilowattů.
Pokud má někdo jen menší kotel, například pro malý domek, změna se ho netýká. Naopak se to podle různých odhadů týká 150 až 250 tisíc domácností. Za provoz starého kotle bude od září hrozit pokuta až 50 tisíc korun, kterou lze navíc ukládat i opakovaně.
„Cílem je snížit znečištění ovzduší, a tak zlepšit kvalitu života všech obyvatel ve městech a obcích,“ říká mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová. Limity ukazují, že moderní kotle mají i o řády nižší emise oxidu uhelnatého, celkového organického uhlíku a prachu.
„Bohužel většina majitelů těchto kotlů změnu neplánuje, protože o ní dosud buď nevědí, nebo nevěří, že bude jakkoli kontrolována a vymáhána. Výrobci tepelných zařízení se shodují, že informovanost je v této věci velmi slabá,“ říká Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta.
Lidé ale přeceňují sousedské vztahy. Stačí, aby se více kouřilo z komína, a některý ze sousedů může nabýt dojmu, že se porušují předpisy. Úřady pak nemusí nikam chodit, vyzvou k předložení dokladů o kotli a jeho revizích.

Takové doklady musí mít každý. Částečným uklidněním může být, že úřady samy říkají, že trestem může být i samotné vyzvání k nápravě. To znamená, že až když někdo domácnost se starým kotlem přistihne, může hrozit jen to, že nařídí jeho výměnu.

Může se to vyplatit
Snaha řešení odkládat se vůbec nemusí vyplácet. Hlavním důvodem je to, že staré kotle jsou zpravidla velmi neefektivní. Starší mají účinnost kolem 50 procent, ty nové přes 80 i 90 procent. Mohou tedy mít téměř poloviční spotřebu paliva a investice se může rychle vrátit. Moderní kotle nabízejí také vyšší komfort.
Peníze na náhradu starých kotlů
31. srpna 2024 – poslední den, kdy budou moci být v provozu kotle bez emisního štítku nebo ty v 1. a 2. emisní třídě
50 000 Kč – možná sankce za provoz nevyhovujícího kotle; trestem ale může být i „pouze“ nařízení si nový kotel pořídit

Kotlíkové dotace
Lze získat až 95 % oprávněných nákladů v rámci stanovených limitů.
Lze žádat, pokud žadatel a všichni členové jeho domácnosti ke dni podání žádosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně anebo pokud žadatel nebo některý ze členů jeho domácnosti pobíral v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení.
Více informací poskytnou krajské úřady.

Nová zelená úsporám
Lze získat 50 % oprávněných nákladů v rámci stanovených limitů.
Žádat mohou vlastníci domů využívaných k trvalému bydlení.
Informace poskytnou pracoviště Státního fondu životního prostředí i vybrané stavební spořitelny a banky.

Je třeba zmínit, že možností, čím starý kotel nahradit, je mnoho. Stále je možné zůstat u uhlí a pořídit modernější kotel, zvážit lze kotle na dřevo, pelety a další biomasu, plynový kotel, různé formy elektrického topení, ale i elektrická či plynová tepelná čerpadla.
Každá domácnost by se měla rozhodovat podle své konkrétní situace. Dotace mohou výsledek ovlivnit, ale neměly by být tím jediným, co se zvažuje.
Klíčová je spotřeba energie domu a také to, zda uvažujete o zateplení. Otázkou pak může být i to, jak se bude dům využívat. Tam, kde dnes žije celá rodina, může být za pár let jen stárnoucí pár, naopak tam, kde je jediný senior, může být rostoucí rodina.

Například tepelné čerpadlo je nevhodné pro nezateplené domy a může se v nich výrazně prodražit. Nevýhodné může být i pořízení výkonného kotle do domu, u kterého později dojde k výraznému zateplení.
Také finanční srovnání může u každého domu vycházet jinak, a to i třeba díky možnostem dostat se k vlastnímu dřevu. Jiné budou také možnosti jednotlivých domácností ohledně starosti s vytápěním – někdo bude kvůli úspoře ochoten přikládat dřevo, jiný raději rovnou zvolí plyn. Pro úsporné zateplené domy může být jasnou volbou tepelné čerpadlo.

Pozor na celkové náklady
Logickou volbou je kotel na uhlí nahradit novým. Spotřeba paliva díky větší účinnosti výrazně klesne. Uhlí jako palivo ale nemá jasnou budoucnost. Jeho cena může výrazně růst kvůli uhlíkovým daním a může být i hůře dostupné.
Neplatí úvaha, že ho bude přebytek s tím, jak budou ukončovat provoz uhelné elektrárny. Spolu s nimi se budou uzavírat i doly. O uhlí ale nemá smysl uvažovat kvůli financím, na takový kotel nelze získat žádnou dotaci.

Kotlíkové dotace
Zdroj tepla
Limit dotace
Tepelné čerpadlo
180 000 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
130 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
130 000 Kč

Proto je logickou volbou takzvaná biomasa, což je vše, jako je dřevo, dřevní pelety, dřevěné brikety, ale i sláma nebo obilí. Doba se změnila a už jde topit dřevem bez nutnosti neustále přikládat, s akumulační nádrží je snadné udržovat komfortní teplotu, u pelet může být topení zcela automatické, se zásobníkem lze bez přikládání topit i celou sezonu. Jenže ne každý má prostor na palivo i ochotu věnovat systému potřebnou péči.
„Odklon od kotlů na tuhá paliva je zřejmý. Přechod na moderní vytápění jde ruku v ruce s přechodem na zelenou energii, což právě moderní technologie v podobě tepelných čerpadel ideálně v kombinaci s fotovoltaikou splňuje,“ říká Karel Náprstek, technický ředitel společnosti Woltair.
Tepelná čerpadla jsou logickou volbou, další možností jsou plynové kotle. Zde je otázka dostupnosti plynu v lokalitě, náklady na plynovou přípojku a obecně budoucnosti plynu v Evropě kvůli emisím a také stabilitě dodávek. Možností jsou i přímotopy či elektrokotel, což může u některých domácností stále dávat smysl.

Nová zelená úsporám
Zdroj tepla
Limit dotace
Kotle na biomasu
– včetně akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva
80 000 Kč
– se samočinnou dodávkou paliva a celosezonním zásobníkem pelet
100 000 Kč
Kamna
– lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem
45 000 Kč
– individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu
45 000 Kč
Tepelná čerpadla
– vzduch-voda pro vytápění
80 000 Kč
– vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody
100 000 Kč
– vzduch-vzduch pro vytápění
60 000 Kč
– vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody
80 000 Kč
– země-voda, voda-voda pro vytápění
120 000 Kč
– země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody
140 000 Kč
– pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k fotovoltaice
140 000 Kč
Ostatní
Napojení na soustavu zásobování teplem
40 000 Kč

S volbou nejlepšího řešení by měl pomoci někdo nezávislý, mohou to být i energetičtí poradci z Místních akčních skupin či poradenské sítě EKIS (kontakty lze najít na webu Nová zelená úsporám). Ti také poradí s většinou zádrhelů – například tepelná čerpadla pracují s nízkou teplotou topné vody, kdo má tedy staré radiátory, musel by je v celém domě vyměnit. Právě takové drobné detaily a s nimi spojené náklady mohou výběr zcela zvrátit.
Čistě teoreticky lze také za kotlíkovou dotaci pořídit moderní kotel na dřevo a pelety včetně akumulační nádrže. Jenže některé instalační firmy si umí účtovat drobný materiál a práce i za násobky běžných cen. Celková faktura může být náhle o desítky tisíc vyšší, než je limit dotace. Někdy tak může být výhodnější pořídit si zvlášť kotel a materiál a zvlášť si sehnat technika.
Obavy o nedostatek topenářů nemusí být namístě. Úřady samy říkají, že kdo bude mít nové vytápění objednané, pokutu nedostane, i kdyby to do září nestihl.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/emise-kourici-komin-zakaz-starych-kotlu-kotlikove-dotace-nova-zelena-usporam.A240129_224935_ln_ekonomika_hma

Objednávky a dotazy +420 778 700 776 Pondělí-pátek 7:30-16:00 hod

Pro zobrazení konečných cen vč. DPH, obalů a složení až ke kotli potřebujeme znát PSČ místa, kam palivo povezeme.

Vaše PSČ nebo obec.