kotel na elektřinu

Elektrokotle jsou zdroje tepla s čistým provozem. Na rozdíl od kotlů na uhlí, krbových kamen nebo peletových kotlů nemusíte shánět topivo a řešit jeho skladování. Krom toho elektrokotle nepotřebují komín. Ve srovnání s tepelnými čerpadly nebo automatickými kotli na pevná paliva je pořizovací cena kotlů na elektřinu nižší. Hlavní nevýhodou elektrokotlů je závislost na dodávce a cena elektřiny, kdy jedna kWh vychází asi na trojnásobek ceny pelet či zemního plynu. Elektrokotle se připojují k pevnému třífázovému elektrickému rozvodu síťového napětí. Elektrokotel akumulací tepla pracuje na tzv. teplovodním principu, kdy odporové topné tyče ohřívají vodu v topné soustavě. Ta je potom poháněna oběhovým čerpadlem do radiátorů nebo do podlahového topení. Elektrokotle s ohřevem vody lze proto použít i na ústřední vytápění. Jsou vhodné výlučně do domů s nízkou tepelnou ztrátou.

Spojte se s námi přes Facebook