kotel na pelety

Spalovací zařízení na vytápění tuhými palivy - dřevěnými peletami. Kotle na pelety mohou být čistě peletové nebo kombinované (lze kombinovat více druhů tuhých paliv - nejčastěji pelety a dřevo, nebo pelety a uhlí). Automatický peletový kotel se sám zapaluje, sám přikládá pelety ze zásobníku do spalovací komory. Přísun vzduchu reguluje ventilátor. Teplotu vytápění lze regulovat pomocí termostatu, nebo dálkově prostřednictvím mobilní aplikace. Topení peletovým kotlem je díky samořízení spalovacího procesu vysoce efektivní a současně zcela ekologické.

Spojte se s námi přes Facebook