kůrovcové dřevo

Dřevo pokácené během kůrovcové kalamity poškozené škůdci. Dřevo z usychajících smrků. Pelety i brikety se vyrábějí z piliny - odpadní suroviny vzniklé při řezání na pilách. Tzn. že kolik dřeva se nařeže, tolik pelet/briket se může vyrobit. Kapacita českých pil je ale 100 % naplněna i ve standardním provozu. ČR dokáže zpracovat 600 tis. m3 kulatiny za měsíc. Standardní těžba dřeva je ale i mimo kalamitní stavy 3x větší: 1,25 mil. m3 za měsíc (15 mil. m3 /rok). Kalamitní množství dřeva v lese tak na množství piliny na trhu nemá téměř žádný vliv.

Spojte se s námi přes Facebook