palivové dřevo

Je dřevo určené k vytápění, označuje se často jako vláknina. Je jednou ze základních skupin vytěženého dřeva silnějšího než 8 cm v průměru. Má stanovený procentuální podíl hniloby (5-20 %) a případně vykazuje známky poškození jako např. zakřivení nebo sukovitost. Dělí se do několika skupin podle typu dřeviny a tvrdosti: Tvrdé - pro stabilní dlouhotrvající žár, měkké - vhodné pro podpal a rychlé zatopení, listnaté - vhodné pro krby, jehličnaté - vhodné pro kotle. I dobře vyschlé palivové dřevo má vždy vyšší vlhkost a tím i nižší výhřevnost než brikety a také hoří kratší dobu.

Spojte se s námi přes Facebook