teplota hoření dřeva

Dřevo se vznítí při teplotě 375 - 400 °C, teplota žhnutí se pohybuje kolem 295 - 305°C. Dřevěné pelety naopak hoří pomocí ventilátoru kotle spíše "kovářsky" ostřejším plamenem a teplota spalovací komory dosahuje i 900 C.

Spojte se s námi přes Facebook