vlhkost dřeva

Čerstvě pokácené dřevo má až 40-60 % obsah vody, která zvedá jeho objemovou hmotnost. Vlhkost dřeva ovlivňuje kvalitu hoření a jeho výhřevnost. Palivové dřevo by mělo mít vlhkost 15-20 %. Vlhké palivové dříví jednak špatně hoří a dochází také ke zvýšené tvorbě sazí, dehtu a kyselých zplodin, kdy se nám zanáší jak spalovací prostor, tak i komín. Kvalitní náhradou palivového dřeva jsou dřevěné brikety, které déle hoří, mají nižší vlhkost a vyšší výhřevnost, dají se použít okamžitě po dodávce.

Spojte se s námi přes Facebook