výhřevnost

Výhřevnost je fyzikální hodnota, která udává, kolik energie se uvolní spálením jedné jednotky - obvykle 1 kg paliva. Klíčová je hmotnost, ačkoliv je výhřevnost každého druh dřeva fakticky stejná, laicky nás máte větší hustota např. buku oproti smrku, tedy smrku na 1 kg potřebujeme více polen, ale samotná výhřevnost jehličnanů je obecně vyšší než u listnáčů.

Spojte se s námi přes Facebook