výhřevnost briket

Brikety mají výhřevnost kolem 17 MJ/kg, čímž převyšují palivové dřevo (kolem 14 MJ/kg). Té dosahují díky nízké vlhkosti do 10 % (palivové dřevo 15-25 %), které se dosahuje při lisování dřevní směsi za vysokých teplot a tlaku. Výhřevnost nám říká, jaké množství energie se uvolní při spalování jednoho kg paliva.

Spojte se s námi přes Facebook