výhřevnost dřeva

Výhřevnost udává, kolik energie se uvolní spálením jedné jednotky - obvykle 1 kg paliva. Pro srovnání výhřevnost dřeva a dalších paliv: Dřevo obecně zcela vyschlé 14,23 MJ/kg, Hnědé uhlí 10-17 MJ/kg, Černé uhlí 21-31 MJ/kg, Zemní plyn 33,48 MJ/kg, dřevěné brikety 17 MJ/kg, dřevěné pelety 17.5 MJ/kg.

Spojte se s námi přes Facebook